• ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
OAM مخفف کلمات Operation Administration Maintenance است.
OAM راهکارهای مورد نیاز عملیاتی، مدیریتی و نگهداری هستند. راهکارهای ابری ارائه شده توسط سیگما شامل راه‏کارهای عملیاتی، مدیریتی و پشتیبانی هستند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ